Hlavné menu stránky:

   Časopis >  Tipy, triky a návody >  Webdesign > 

Používanie obrázkov na internetovej stránke

Pravdepodobne najväčšou chybou wedizajnérov je nevhodné, alebo prehnané používanie obrázkov na internetovej stránke. Dizajnéri ovplivnení novými technológiami sa sústredia na dokonalý vzhľad stránky viac, ako na jej skutočnú funkčnosť.

Na čo slúžia obrázky

Grafika na stránke musí slúžiť jej funkčnosti. Ak majú obrázky jedinú funkciu, a to "úžasný vzhľad", tak iba zbytočne predĺžili čas otvárania stránky. "Dokonalý vzhľad" Vás môže napokon stáť viac peňazí a pripraviť o potenciálnych zákazníkov.

Nasledujúci zoznam sumarizuje typy grafických obrázkov, ktoré môžete použiť na internetovej stránke:

  • Navigačné tlačítka - Používajú sa na ľahšiu navigáciu návštevníkov na stránke. Ak sú navigačné tlačítka dobre navrhnuté, môžu byť lepšie čitateľné a prehľadné než bežné textové odkazy.
  • Obrazové mapy - Tiež používané na lepšiu navigáciu na stránke. Ak sú obrazové mapy dobre navrhnuté značne zlepšujú vizuálnu príťažlivosť stránky, ale môžu tiež značne predĺžiť čas načítania stránky.
  • Logo - používané pre jednoznačnú identifikáciu spoločnosti. Logo zlepšuje rozpoznateľnosť obchodnej značky a zväčšuje vizuálnu príťažlivosť dokumentov umiestnených na internete.
  • Odrážky - Používame na usmernenie pohľadu navštevníkov na dôležité body v dokumente. Tiež sú používané na oddelenie odstavcov v texte.
  • Tilulná grafika - Základnou funkciou je, aby návštevník rozpoznal na akej stránke sa nachádza. Pridanie umeckého klipu, alebo ilustrácie do titulnej časti stránky zvýši jej vizuálnu príťažlivosť.
  • Oddeľovač riadkov alebo horizontálne čiary - Zvyčajne používame na oddelenie myšlienok, kategórií, otázok a odpovedí na jednej stránke.
  • Obrázok na pozadí - Zlepšuje vizuálnu príťažlivosť stránky a uľahčuje navigáciu na stránke. Najčastejšie sa používa na postrannej lište, ktorá obyčajne obsahuje odkazy na ďalšie stránky.
  • Nadpisy(textová grafika) - Používame vtedy, ak chceme použiť neštandardný typ písma, ktorý nemusí mať návštevník stránky nainštalovaný na svojom počítači a nemusel by sa zobraziť správne.
  • Fotografie - Umožnujú urobiť stránku viac osobnú a viac vábivú pre návštevníka. Oči návštevníkov od prírody priťahujú fotografie ľudí. Fotografia je skutočne nevyhnutná podmienka pri predstavovaní produktu na komerčných internetových stránkach.

Jednotný vzhľad webstránky

Celková grafika Vašej stránky musí ladiť farbou, typom písma, ako aj špeciálnymi efektami. Napríklad, text na všetkých navigačných tlačítkach musí používať rovnaký typ písma a musí používať rovnaké špeciálne efekty(ako sú napr. tiene). Vaše navigačné tlačítka, titulná grafika, odrážky a oddeľovače vyzerajú lepšie ak sú navrhnuté v rovnakých farbách ako logo spoločnosti.

Grafika a veľkosť stránky

Pre skutočne profesionálny vzhľad internetovej stránky, musí každá stránka obsahovať minimálne grafické navigačné prvky, logo, odrážky a tilulnú grafiku. Ak tieto prvky výrazne nezvýšia čas načítavania stránky, potom môžeme pridať ďalšie grafické obrázky na zlepšenie stránky. Základné pravidlo je, udržať veľkosť stránky v rozsahu 40-60KB. Ak ste grafik, fotograf, architekt alebo programátor stránka s veľkosťou 75KB bude ešte stále relatívne rýchla pri rýchlosti pripojenia modemom 28,8 Kbps.

Obrázky predávajú Vaše produkty

Špeciálne grafické obrázky na Vašej stránke môžu poslúžiť ak priamo súvisia s ponukou Vašich produktov. Dobre navrhnuté ilustrácie môžu plniť viac funkcií. Mali by informovať, musia upútať, musia Vás odlišovať a dotvárať celkový vzhľad stránky.


Ak máte špeciálne otázky k dizajnu Vašej stránky. Potrebujete prepracovať vzhľad Vašej stránky, doplniť stránku o špeciálne, alebo náročné časti, skontaktujte sa so mnou prosím poštou, telefonicky, alebo E-mailom.


Copyright © 2003-2020, www.itstudio.sk | Mapa doményMapa domény