Hlavné menu stránky:

   Časopis >  Tipy, triky a návody >  Webdesign > 

Registrácia do vyhľadávačov – optimalizácia stránky pre vyhľadávače

Čo presne znamená optimalizácia stránky pre vyhľadávače? Ide o návrh, písanie a kódovanie HTML stránky spôsobom, ktorý zvýši šancu, aby sa Vaša stránka umiestnila na prvých miestach výsledkov vyhľadávania pre vybrané kľúčové slová a frázy.

Registrácia do výhľadávačov

Základnou úlohou je registrovať stránku, do čo najväčšieho počtu vyhľadávačov a získať tak prvý predpoklad veľkej návštevnosti stránky. Môžeme začať tými najväčšími vyhľadávačmi:

Slovenské katalógy a vyhľadávače

Zoohoo
Centrum.sk
Best SK
Hladat
Najdes
EXO
Zoznam
Atriniti
Katalog
Kde je
Webstranka
Všetko
Pozri
Katalog.sk-fun
SuperZoznam
e-katalog
webcenter.sk

Svetové katalógy a vyhľadávače

Google
MSN Search
Lycos
Yahoo
Zepti
AOL Search
Teoma
AltaVista
AskJeevels
Open Directory
AllTheWeb
HotBot
Dogpile

Návrh optimalizovanej stránky pre vyhľadávače

Najvhodnejší čas pre budovanie optimalizovanej stránky pre vyhľadávače je už pred návrhom stránky. Keď dizajnér navrhne vzor stránky a predloží na schválenie, mal by tento návrh posúdiť odborník na optimalizáciu, schváliť usporiadanie stránky pre optimálne indexovanie stránky vo vyhľadávačoch a navrhnúť prípadné zmeny. Po výbere najvhodnejšieho usporiadania stránky, určí správne umiestnenie kľúčových slov v kóde HTML stránky.

Spôsoby indexovania stránky vo vyhľadávačoch

Ako si môžete overiť schopnosti odborníka, ktorý Vám ponúka optimalizáciu stránky pre vyhľadávače? Mal by dokázať správne indexovať Vašu stránku napríklad v Google, Inktomi, a Yahoo. Ide o 2 vyhľadávače a 1 kátalóg stránok, ktoré sa líšia v spôsobe indexovania stránok. Vyhľadávač Google indexuje svoje stránky na základe obsahu stránky. Inktomi zase pomocou sekcie meta-tags na Vašej stránke. A katalóg Yahoo si vyžaduje odlišný prístup. Opýtajte sa preto, ako bude prebiehať návrh stránky pre jednotlivé vyhľadávače. Ak nedostanete 3 rôzne odpovede, budete musieť pouvažovať o zmene vybraného odborníka.

Optimalizácia a redizajn webstránky pre vyhľadávače

Ak potrebujete optimalizovať už hotovú stránku, špecialista pre optimalizáciu Vám môže navrhnúť zmeny v jej usporiadaní a dizajne. Nechápte to ako kritiku, že Vaša stránka nevyzerá dobre. Chce Vám iba povedať, že súčasné usporiadanie stránky nebude správne indexované vo vyhľadávačoch. Napríklad stránka, ktorá je zložená z niekoľkých rámcov(frames), je veľmi zložito a nesprávne indexovaná. Zatiaľ, čo stránka, ktorá nepoužíva rámce je indexovaná veľmi dobre. Odborník v oblasti optimalizácie dokáže ponúknuť spôsob prebudovania stránky na dosiahnutie lepších výsledkov vo vyhľadávačoch tak, aby tým neutrpel pôvodný dizajn stránky.

Marketingový prínos optimalizácie stránky

Optimalizácia pre vyhľadávače a ďalšie marketingové stratégie (banerová reklama, web copywriting, registrácia v zoznamoch, prispievanie do diskusií, časopisov atď.) nie je spôsob, ktorým by sa narušil seriózny obsah a pekný vzhľad stránky. Nesmie ani narušiť dôveryhodnosť Vášho marketingového plánu používaním klamlivých postupov (napr.: používanie kľúčových slov, ktoré nesúvisia s Vašou stránkou). Optimalizácia pre vyhľadávače je spôsob, ako pomôcť Vašim potenciálnym zakazníkom nájsť Vašu webstránku a nestratiť sa tak medzi množstvom stránok konkurencie. Ide o jeden z celého radu špeciálnych marketingových nástrojov v podnikaní na internete.

Užitočné odkazy

Pokiaľ hľadáte podrobnejšie informácie o technikách pri optimalizácii stránky pre vyhľadávače odporúčam Vám článok Beginner’s Guide to SEO. 


Ak máte otázky k optimalizácií Vašej stránky. Potrebujete skontrolovať, alebo prepracovať Vašu stránku z hľadiska optimalizácie pre vyhľadávače, prípadne registrovať stránku do vyhľadávačov, skontaktujte sa so mnou prosím poštou, telefonicky, alebo E-mailom.

 


Copyright © 2003-2020, www.itstudio.sk | Mapa doményMapa domény