ITStudio-Webtools - Podmienky registrácie pre používanie knihy návštev, diskusie, kontaktných, objednávkových a anketových formulárov

Prihlásenie | Registrácia || Objednávka || FAQ | KontaktSlovak | English
Užívateľ: Neprihlásený

<Úvod> || Formuláre | Kniha návštev | Diskusia

Podmienky registrácie

Registrácia je bezplatná

Každý návštevník tejto stránky sa môže bezplatne zaregistrovať a plnohodnotne odskúšať poskytované služby po dobu 1 mesiaca. Po vyplnení požadovaných údajov registračného formulára systém vygeneruje a odošle na Email užívateľa heslo pre prihlásenie do užívaleľskej sekcie.

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ stránky sa zaväzuje, že žiadne údaje registrovaných členov neposkytne tretej strane. Za správnosť údajov zodpovedá užívateľ. Správnosť kontaktných údajov urýchli našu vzájomnú komunikáciu.

Predplatenie služby

Počas, alebo po ukončení skúšobnej doby môže užívateľ požiadať o ročné predplatné za cenu 6,47 €/rok (195,- SK/rok). V cene služby je zahrnutá údržba databázy pre knihu návštev, diskusiu a formuláre užívateľa.


Zaregistrujte sa teraz a vyskúšajte si knihu návštev, diskusiu a formuláre počas 1 mesiaca zadarmo a bez obmedzení.

V prípade, že už ste registrovaný prihláste sa na stránke prihlásenie.


<< Späť