Hlavné menu stránky:

   Domov >  Programy: >  Program Inventúra > 

Licenčné podmienky pre používanie programu Inventúra

DEMOVERZIA PROGRAMU:

 • program bez zakúpenia licencie plní funkciu predvádzacej demonštračnej verzie
 • demonštračná verzia má určité obmezenia v používaní programu
 • pre demonštračnú verziu programu neplatia žiadne obmezenia pre kopírovanie a šírenie programu prostredníctvom internetu, alebo akýchkoľvek pamäťových médií

PLNÁ VERZIA PROGRAMU:

 • licenciu na používanie plnej verzie programu získate ak si zakúpite registračný kód programu

POUŽÍVATEĽ PROGRAMU NESMIE:

 • robiť spätné rozbory ani dekompiláciu programu
 • predať, šíriť, prenajať, požičať alebo inak poskytnúť svoj registračný kód ďalšej osobe.
 • odstrániť, pozmeniť akékoľvek nápisy alebo značky v programe a jeho dokumentácii
 • pre akýkoľvek účel program upravovať, prispôsobovať alebo vytvárať jeho mutácie.
 • použiť akékoľvek prostriedky s cieľom obísť alebo odstrániť zabudovanú formu ochrany programu

OBCHODNÉ PODMIENKY:

 • v prípade záujmu o zakúpenie licencie na plnú verziu programu je užívateľ programu povinný zoznámiť sa s aktuálnym cenníkom a licenčnými podmienkami programu
 • jediný platný doklad o vlastníctve licencie na používanie programu je uhradená faktúra (daňový doklad) na meno vlastnka licencie s názvom programu a licenčným číslom

PODPORA ZO STRANY AUTORA PROGRAMU:

 • autor programu sa zaväzuje vlastníkovi licencie poskytovať poradenstvo a informácie potrebné k plnhodnotnému používaniu programu
 • podpora zo strany autora neznamená nárok na úpravy programu pre špecifické požiadavky užívateľa programu

Copyright © 2003-2020, www.itstudio.sk | Mapa doményMapa domény