Hlavné menu stránky:

   Domov >  Webstránky: >  Tvorba webstránok > 

Diskusie, knihy návštev a ankety

Pozrite si prosím niekoľko ukážok diskusií a diskusných fór z mojej dielne. Diskusiu je možné umiestniť do existudjúcej stránky. Vytváram ju vždy podľa špeciálnych požiadaviek zákazníka a vzhľad diskusie prispôsobujem pôvodnému vzhľadu stránky.

Online formuláre


Aplikácia Forms designer umožňuje vytvárať objednávkové, kontaktné, anketové a ďalšie druhy formulárov. Vyskúšajte službu Online formuláre.

Kniha odkazov

Kniha odkazov pre neoficiálnu stránku OBFZ Levice. Užívatelia sa zúčastňujú diskusie k aktuálnym futbalovým stretnutiam.

Vložená diskusia

Ukážky stránok, ktoré majú na svojej stránke umiestnenú Vloženú diskusiu. Diskusiu si môžete vytvoriť aj vy veľmi jednoducho a rýchlo na stránke Vložená diskusia - kniha návštev pre náročných.


Ak potrebujete Vašu webstránku doplniť o Knihu návštev, diskusné fórum, online hlasovanie, anketu, alebo iné náročné časti s prepojením na databázu, skontaktujte sa so mnou prosím poštou, telefonicky, alebo E-mailom.